ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน2564 »
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ป้ายโฆษณา

ลิงค์เพื่อนบ้าน

ติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์

สมาชิกสมาคม 

ปัจจุบันสมาคมสควอชแห่งประเทศไทยมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 23 คน แบ่งเป็น

สมาชิกกิติมศักดิ์ 4 คนและสมาชิกสามัญ 19 คนดังนี้

สมาชิกกิติมศักดิ์

1. นายอานันท์ ปันยารชุน 2. ดร.จิรายุ อิศรางกูล ณ อยุธยา 3. นายบูรพา อัตถากร 4. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

สมาชิกสามัญ

1. นายเกษมสันต์ วีระกุล 2. นายนริศ ชัยสูตร 3. นายพากพูม วัลลสุต 4. นายภวดล เกลียวอรรคเดช 5. นายสุพิชช์ อังศวานนท์    6. นายพาที สารสิน 7. นายอุเทน โชติกเสถียร 8. นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร 9. นายชัชวิน ตั้งใจตรง 10. นายณัฐกิตติ์ จิวาสุวรรณ 11. นายจรัญ บุญหิรัญดร 12. นายกิติรักษ์ ชาตรูปะมัย 13. นางสาวอนันตนา ประเสิรฐรัตนกุล 14. นายปรีดา ประเสริฐรัตนกุล       15. นายอัครินทร์ หิรัญพฤกษ์ 16. นายปภังกร โพธิรักษ์ 17. Mr. Mike Greenwood (ถึงแก่กรรม)18. Mr. Peter Corney 19. นายอำนวย เมฆชมภู


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE