ผู้ตัดสิน
Referee

คุณวีราพัชร์ อำพลสวัสดิ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมสควอชแห่งประเทศไทยฯ ปฏิคมสมาคม

  วีราพัชร์ อำพลสวัสดิ์
ประธานผู้ตัดสิน

ดรล์  รัตนทัศนีย์
ผู้ตัดสินสมาคม

คุณกิติรักษ์ ชาตรูปะมัย คณะกรรมการบริหารสมาคมสควอชแห่งประเทศไทยฯ ประชาสัมพันธ์สมาคม

กิติรักษ์ ชาตรูปะมัย
ผู้ตัดสินสมาคม

ผู้สนับสนุนหลัก

FBT Sport
Logo NSDF
Sport Authority of Thailand
Jetts fitness
brand singha