rattsra

การจัดการแข่งขันกีฬาสควอชระดับนานาชาติ รายการ 1st Southeast Asian Junior Individual Championships 2023

สมาคมกีฬาสควอช แห่งประเทศไทย ฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสควอระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   รายการ 1st Southeast Asian Junior Individual Championships 2023 ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2566 ณ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต  กรุงเทพฯ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 ประเทศ  คือ ประเทศไทย ,ประเทศมาเลเชีย ,ประเทศสิงคโปร์ ,ประเทศฟิลิปปินส์ ,ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศบรูไน 

นักกีฬาสควอชทีมชาติไทยและคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสควอชรายการ ExcitingHangzhou Asian Squash Mixed Doubles Tournament

           นาย อัครินทร์ หิรัญพฤกษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำทีมนักกีฬาสควอชทีมชาติไทย     นายณพชนก บูรณะกูล , นายอัครเดช  อัครหิรัยา ,นางสาวอนันตนา  ประเสริฐรัตนกุล ,นางสาวศุภากร งามประเสริฐ  พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนชาวไทย นายหลุยส์ บุญสินสุข ,ผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศ Mr. Al Ardy Ally Bin Abdul Rahim เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสตควอชระดับนานาชาติ  รายการ ExcitingHangzhou Asian Squash Mixed Doubles Tournament  ณ เมืองหางโจว สาธรณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่  26 – 30 มิถุนายน 2566   

นักกีฬาสควอชทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันรายการ Asian Individual Championships ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณะรัฐประชาชนจีน

นักกีฬาสควอชทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขัน รายการ 22nd Asian Individual Championships 2023

นักกีฬาสควอช ตัวแทนทีมชาติไทย ที่สมาคมส่งแข่งขันร่วมใน รายการ 22nd Asian Individual Championships 2023ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณะรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2566  Previous image Next image

Congratulations Thailand Squash National Team 2023 for Asian Games

          สมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาสควอชทีมชาติไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย การแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 8 ตุลาคม 2023  นายอัครเดช   อัครหิรัณยา  (กันย์)    นายณพชนก บูรณะกูล  (แนม)  นายรวิพันธุ์   ลิ่มไพบูลย์ (ฟิวส์)     นายณัฏฐพัฒน์  ถีระศิลป์  (ต้นข้าว)  นางสาวอนันตนา  ประเสริฐรัตนกุล (นัน)   นางสาวศุภากร  งามประเสริฐ (อัยย์)   นางสาวอริญชญา ชูจิตต์  (อาย)    นางสาววริศรา ชูจิตต์ (อันอัน)