ข่าวประชาสัมพันธ์

บอร์ดบริหาร สมาคมกีฬาสควอช

ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564   เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาทเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 (Covid-19)ทางสมาคมจึงปรัลเป็นการประชุมโดยวิธีการ Video Conference รูปแบบ Meeting Zoom

การเปิดสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ได้มีการเปิดสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปี 2564