Uncategorized

การจัดการแข่งขันกีฬาสควอชระดับนานาชาติ รายการ 1st Southeast Asian Junior Individual Championships 2023

สมาคมกีฬาสควอช แห่งประเทศไทย ฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสควอระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   รายการ 1st Southeast Asian Junior Individual Championships 2023 ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2566 ณ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต  กรุงเทพฯ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 ประเทศ  คือ ประเทศไทย ,ประเทศมาเลเชีย ,ประเทศสิงคโปร์ ,ประเทศฟิลิปปินส์ ,ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศบรูไน