Congratulations Thailand Squash National Team 2023 for Asian Games

          สมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาสควอชทีมชาติไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย การแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19
ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 8 ตุลาคม 2023

 นายอัครเดช   อัครหิรัณยา  (กันย์)

   นายณพชนก บูรณะกูล  (แนม)

 นายรวิพันธุ์   ลิ่มไพบูลย์ (ฟิวส์) 

   นายณัฏฐพัฒน์  ถีระศิลป์  (ต้นข้าว)

 นางสาวอนันตนา  ประเสริฐรัตนกุล (นัน)

  นางสาวศุภากร  งามประเสริฐ (อัยย์)  

นางสาวอริญชญา ชูจิตต์  (อาย) 

  นางสาววริศรา ชูจิตต์ (อันอัน)