นักกีฬาสควอชทีมชาติไทยและคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสควอชรายการ ExcitingHangzhou Asian Squash Mixed Doubles Tournament

           นาย อัครินทร์ หิรัญพฤกษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำทีมนักกีฬาสควอชทีมชาติไทย     นายณพชนก บูรณะกูล , นายอัครเดช  อัครหิรัยา ,นางสาวอนันตนา  ประเสริฐรัตนกุล ,นางสาวศุภากร งามประเสริฐ  พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนชาวไทย นายหลุยส์ บุญสินสุข ,ผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศ Mr. Al Ardy Ally Bin Abdul Rahim เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสตควอชระดับนานาชาติ 
รายการ ExcitingHangzhou Asian Squash Mixed Doubles Tournament 
ณ เมืองหางโจว สาธรณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่  26 – 30 มิถุนายน 2566