การเปิดสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ได้มีการเปิดสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปี 2564

สมาคมกีฬาสคอซแห่งประเทศไทย