ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

  เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาทเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 (Covid-19)ทางสมาคมจึงปรัลเป็นการประชุมโดยวิธีการ Video Conference รูปแบบ Meeting Zoom